Услуги

Услугите на Инокс България ЕООД намират приложение в сферата на едрия и среден бизнес, както и в различните държавни организации и учреждения, големи търговски обекти, ведомствени фирми, специализирани фирми за охрана.
На нас можете да разчитате за:
- Проектиране
- Изграждане 
- Въвеждане в експлоатация 
- Поддръжка 
на:
системи за видеонаблюдение, контрол на достъп, сигнално-охранителни системи, пожароизвестителни инсталации и пожарогасители, телефонни и компютърни инсталации.
С най- голямо удоволствие бихме помогнали да изградим и реализираме вашите проекти.

Поддържат се тесни контакти със съседните страни - предимно Сърбия, Румъния и Македония.