Бизнес парк София

Бизнес Парк София

Пожарогасители:

-Доставка и монтиране на пожарогасители

-Поддръжка и обслужване на носими и возими пожарогасители

-Гарантира абсолютна изрядност на пожарната безопасност