Shell

Бензиностанции Шел са ни отдали пълно доверие за :

-Пожароизвестяване

-Видеонаблюдение

-СКС

-Контрол на достъп

-Пожарогасители (Поддръжка и сервизиране)