OMV

Бензиностанции OMV са ни отдали пълно доверие за:

-ПИИ

-Видеонаблюдение

-СКС

-Контрол на достъп

-Осветление

-Пожарогасители (поддръжка и сервизиране)