Rompetrol

-ПИИ

-ПГИ

-Пожарогасители (Поддръжка и сервиз)

-Видеонаблюдение